Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

SAMRÅDETS HISTORIE

Samrådets historie går helt tilbage fra starten af 1970’erne og hvem er bedre til at berette om idé og tanker bag samrådet, end Samrådets tidligere sekretær Musse Mathiasen.
Hun skriver følgende om tankerne og opstarten af Samrådet.
 
Tanken om et Samråd udsprang egentlig af det landsdækkende Samrådet for amatørkor,-orkestre og -teatre, hvor blandt andre Jytte Thrane og Knud Mouritsen var parate til at yde en indsats på lokalt plan.

Ideen var, at der skulle være lokale samråd i hele landet, men det blev aldrig til noget. Men i 1973 fik vi tre ideen til at lave en ”Spil sammen uge”, og den udviklede sig senere til Århus Festuge og overgik til kommunen.
 
Vi udarbejdede et koncept til begivenheden og fik møde med daværende kulturrådmand Thorkild Simonsen, der ikke kendte ret meget til amatørlivet i Århus. Men han bad os om, at komme med flere oplysninger om, hvor mange og hvilke amatørforeninger, der var i Århus.

Det imponerede ham vist lidt, da vi senere mødte op med fakta. Han hæftede sig specielt ved amatørteatrene, og ud af den samtale sprang ideen om tilskud til Rosenteatret, som han støttede med lokalet i Rosengade. Til selve ”Spil sammen ugen” gav han os et tilskud på 23.000 kr. på vort glatte ansigt, og opfordrede os til at legitimere det Samråd, vi havde i støbeskeen.
 
Så enkelt opstod Samrådet i 1973, og vi fik straks bevilget et lille driftstilskud, så vidt jeg husker begyndte vi med 5.000 kr. til administration, det er så senere pristalsreguleret til det, Samrådet får i dag.
 
At Samrådet også blev hørt, da Musikhuset skulle bygges, var også Thorkild Simonsens idé.

Vi fik sæde i arrangementsudvalget og i byggeudvalget. Knud Mouritsen tog byggeudvalget, og jeg fik Musikhusudvalget, hvor Thorkild Simonsen altid hørte på amatørernes ønsker.
Det bevirkede dengang, at der blev stillet lokaler til rådighed for Tonica og Aarhus Amatørsymfoniorkester. De lokaler havde vi de første mange år, men med en skiftende ledelse i Musikhuset fandt man ud af, at de ikke var forpligtede til at fortsætte dette udlån, som var gratis for os.
 
Før bygningen stod klar, var Thorkild Simonsen blevet borgmester og Thorkild Ibsen kulturrådmand. Udvalget fortsatte uændret nogle år indtil ledelsen selv fik overdraget ansvaret for den daglige drift, og udvalget blev nedlagt.

Men Samrådet fik markeret sig ved åbningen af Musikhuset, hvor vi samlede ind blandt medlemsforeningerne til indkøb af 2 søjleege, som blev plantet ved dammen, og vi overdrog træerne til byen ved et festligt musisk indslag.
 
De ege er også forsvundet og sikkert glemt af de fleste, også blandt amatørerne, men vi fik markeret det rige amatørkulturliv, der udfolder sig i byen.
 
Sommeraktiviteterne er et kapitel for sig.
Kommunen brugte omkring 1 mio. til amatøraktiviteter på stræder og pladser.
Det meste af beløbet gik til toiletvogne og andre administrative udgifter, men ikke noget til foreningerne, så da vi opdagede det, tog vi et møde med rådmanden og tilbød at overtage hele driften af sommeraktiviteterne på vore vilkår.
Der skulle tildeles os et beløb, som vi selv administrerede. Kommunen skulle blot give grønt lys for de steder, der valgtes til aktiviteterne, og vi forbeholdt os at yde et mindre honorar til de optrædende.
 
Hvis jeg husker ret, fik vi i første omgang omkring 15.000 kr. som vi aflagde årligt regnskab for.  Det er så også steget med prisudviklingen til det beløb, Samrådet får i dag.
 
Jeg sad selv i Samrådet som sekretær fra starten til jeg gik af, det var vist omkring 2003.
 
Musse